W przemieszczającej się ulicami tańczącej, stepującej, śpiewającej konstrukcji-Twarzy osłuchujemy, obwąchujemy, oglądamy i dotykamy każdy napotkany obiekt - budynek, ławkę, pomnik, latarnię. Codzienność otoczenia ludzi/miasta/zdarzeń widzimy w wielu kolorach i nastrojach, w absurdzie, który dyktuje zmysłowe odbiory, bez potrzeb określeń języka. Działaniem kabaretowym, w którym Absurd miesza się z Humorem w rytm stepujących Gałek Ocznych i śpiewająco-wrzeszczących Uszu , prowokujemy do kontaktu, dialogu, interakcji z Widzem, Przechodniem, Spacerowiczem, itd.

Niezdefiniowany
The Senses
start na Placu Wałowym
Moving around the streets in a dancing, stepping and singing construction-Face we ausultate, sniff, watch and touch every object we come across - a building, a bench, a monument, a street lamp. Every day life surroundings people'/cities'/events' are seen by us in many colours and moods, in absurd, which dictates us sensous clothing, without the need to define a language. By cabaret activity, where Absurd mingles with Humour, in the rhythm of stepping Eyeballs and singing-yelling Ears we provoke to contact, dialog, interaction with the Spectator, Passer-by, Stroller etc. Actors are depicted in the space of the object, they establish contact with the spectator, intruguing the passer-by they engage him in interaction.
niedziela, Lipiec 17, 2011 - 20:00
sobota, Lipiec 16, 2011 - 20:00
piątek, Lipiec 15, 2011 - 22:00
Counter: 
6