Grupę Plastyczną Pławna 9 tworzą artyści plastycy i zawodowi aktorzy. Niezwykli ludzie spotkali się 1994 roku w równie niezwykłym miejscu na Ziemi "wymalowanym" przez arystę - malarza Darka Milińskiego. Jego malarstwo pełne metafor stało się inspiracją do szukania czegoś, co pozwoliłoby statyczny w swej naturze i często bardzo osamotniony obraz przemienić w żywą opowieść. Odwieczne tematy, walka dobra ze złem czy miłości, są głównymi motywami. Obecnie Grupa Plastyczna Pławna 9 posiada w swym dorobku osiem premier teatralnych. Wystąpiła w kilkunastu miastach w kraju i za granicą, a ukoronowaniem jej działalności artystycznej są liczne nagrody i wyróżnienia na prestiżowych spotkaniach teatralnych np.: Łódzkie Spotkania Teatralne, Theatrum Orbis Terrarum w Olsztynie, Międzynarodowy Festiwal Teatralny "Malta" w Poznaniu, Święto Renu w Boppard (Niemcy), Festiwal Sztuki Współczesnej "Chronos" w Norymberdze. "Trzy życia Salvadore'a Dali" Reżyseria i scenariusz: Dariusz Miliński Aktorzy: Dariusz Miliński, Kacper Miliński, Maksymilian Miliński, Marzena Milińska, Paweł Cyman, Andrzej Cyman, Małgorzata Lemiszewska, Grzegorz Szymczyk, Zofia Niesłuchowska Na waszych oczach odżyją niezwykłe postacie z obrazów tego znanego malarza surrealisty. Kobieta z bukietem kwiatów zamiast twarzy niosąca wielkie oko, które po przecięciu staje się zegarem. Postać o trzech twarzach grająca smyczkiem na języku. Byk kuszony i usidlony przez tancerkę - torreadora. Wreszcie ogromna postać kobiety z szufladami z towarzyszącą jej monumentalną płonącą żyrafą. Wszystkie one stworzą opowieść pełną tajemniczych i rozbudowanych dekoracji, które odrealnią przestrzeń i ją pokolorują. Te barwne, surrealistyczne, niezwykłe wizje teatralne skutecznie przyciągną naszą uwagę. Poprzez wizualną stronę, niekonwencjonalny, pozaliteracki język wypowiedzi Grupy Plastycznej Pławna 9 tworzy teatralny postulat artystyczny. Członkowie grupy chcą, żeby sztuka odważniej otwierała się na zmysły.

Niezdefiniowany
Three lives of Salvadore Dali
Targ Węglowy
The Art Group "Pławna 9" is formed by people from all fields of art: painters, sculpturers and actors. These extraordinary people met in 1994 in an equally unusual place "painted" by the artist Dariusz Miliński. His works, full of metaphors, became an inspiration for a search for something out there, that would help a static piece of art gain its own life. They come from the countryside, where they search for the inspiration in simple, human lives. Universal themes of good and bad, love and hatred, are usually their main motives. The Art Group "Pławna 9" has already staged 8 performances. It has toured all over Poland and abroad. They have taken part in numerous festivals in Poland and abroad. They have received several prizes, among them Łódzkie Spotkania Teatralne 2000'(Theatre Meeting of Łódź 2000'), Theatrum Orbis Terrarum from Olsztyn, Internatinal Theatre Festival "Malta" in Poznań, Festival of Modern Art "Chronos" in Nurymberg. "Three lives of Salvadore Dali" ("Trzy życia Salvadore'a Dali") Director and Screenplay: Dariusz Miliński Actors: Dariusz Miliński, Kacper Miliński, Maksymilian Miliński, Lemiszewska, Grzegorz Szymczyk, Zofia Niesłuchowska ...A woman with a flower head carrying an eye that becomes a clock... a strange figure and a fiddlestick, playing its tongue... bizarre landscapes with 'rubber' clocks dripping from tree branches... hallucinagenic bullfighter and a hallucinogenic torreador... giraffes on fire ... are only a few figures of the famous surealist Salvadore Dali that will become alive just for us. This colorfull, surrealistic spectacle will experiment with ambigous forms and dramatic scenery overwhelmed by grotesque masks, costumes and fire shows. The spectacle will give us a taste of our shared illusion and deep dream imagery.
Counter: 
2