Spektakl jest sceniczną wariacją na temat kultowego tekstu Jana Brzechwy "Pchła Szachrajka". To collage klasycznego teatru bardzo dobrze przyjmowany przez dziecięcego widza. Nowoczesna forma czerpie też z tradycji, tu z komedii dell'arte.

"Zabawnie skompilowany tekst grupa uzupełniła piosenkami. Radosnymi i klarownymi. Przekaz jest prosty i czytelny, a jednocześnie tak różnorodny i ciekawy, że dzieci nie mają czasu myśleć o zewnętrzu. Kolorowe stroje rozpalają na twarzach najmłodszych kilka dodatkowych płomyków." (Beata Kalinowska)

Spektakl bawi dzieci, ludzi młodych i dojrzałych - każdego kto podda się żartom, uśmiechnie się i roześmieje. Każdego, kto podąży z aktorami w barwną podróż przewrotnej Pchełki. Bawimy się słowem i piosenką, kolorowym obrazkiem, tańcem i działaniem. Tylko bawimy? A może i dyskretnie uczymy? Miksujemy ożywczy koktajl z kalejdoskopu gry, żartów i piosenek.

Niezdefiniowany
Szachrajka Flea
park przy ul. 3 Maja
The show is a stage variation on the theme of Jan Brzechwaʼs cult text - "Szachrajka Flea". It is the collage of classical theatre which is very well received by children's audience. Modern form also uses tradition, in this case from dell'arte comedy. "The group completed an amusingly compiled text with songs. Cheerful and clear. The message is simple and so diverse and interesting at the same time that children do not have time to think about what is outside. Colourful costumes light a few extra flames on children's faces." (Beata Kalinowska) The show amuses children, young and mature people — everybody who gives in to jokes, smiles and laughs. Everybody who sets out with actors on the scheming flea's colourful journey. We play with word and song, colourful image, dance and activity. Do we just play? Perhaps we also discreetely learn? We mix a vivid cocktail from the kaleidoscope of play, jokes and songs.
niedziela, Lipiec 13, 2014 - 17:00
niedziela, Lipiec 13, 2014 - 19:00
Counter: 
16