boisko przy ul. Dolna Brama

"Garkotłuki. Odyseja gastryczna 2011"

Clumsy cooks. Gastric Odyssey 2011

To pełnymi garściami czerpiąca z popkulturowych obrazów historia, chciałoby się powiedzieć, ludzkości, oparta na, przyznajemy - chwilami chybotliwej - metaforze gastronomicznej. Z drugiej strony to taki trochę plac zabaw dla niesfornych dzieciaków, przyprawiony szczyptą zmysłowej metafizyki. Rzecz prosta w swej malowniczości, malownicza w prostocie. Taka o życiu. I o końcu świata.

A history, making liberal use of pop culture images, it makes you want to say, of humanity, based on, let's admit that - wobbly at times- gastronomic metaphor. On the other hand it is a sort of playground for naughty kids, seasoned with a pinch of sensual metaphysics. A thing simple in its vividness, vivid in its simplicity. About life. And the end of the world.
czwartek, Lipiec 14, 2011 - 22:00
sobota, Lipiec 16, 2011 - 21:00

0 osób

Chcę zobaczyć