Gdańsk,
Stare Przedmieście,
Dolne Miasto

międzynarodowy
festiwal teatrów
plenerowych i ulicznych

FETA
  14-17 VII
 2016